Voordelen LHV lidmaatschap

 
 
Wanneer u lid wordt van de LHV en werkzaam bent in de regio Westland/Schieland/Delfland (WSD) wordt u automatisch lid van de huisartsenkring WSD. Er is sprake van een gekoppeld lidmaatschap.

Lid worden biedt u veel voordelen. Individueel en collectief. LHV-Huisartsenkring WSD behartigt de belangen van de huisartsen op regionaal vlak. Dit gevoegd bij het behartigen van belangen door de LHV op landelijk vlak, maakt het lidmaatschap alleen al uit financieel oogpunt waardevol.

Kringcontributie

De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van kring WSD bedraagt voor 2019:
• € 550,- per jaar voor gevestigde huisartsen, hid’s, waarnemers en hidha’s. 
De hoogte van de kringcontributie wordt jaarlijks vastgesteld door de kringledenraad.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als lid van de LHV door het invullen van het daarvoor bestemde formulier. Hiermee wordt u automatisch lid van de kring. 

Opzeggen

Het lidmaatschap van de kring kan niet afzonderlijk worden beëindigd, omdat dit gekoppeld is aan het LHV lidmaatschap. U kunt uw lidmaatschap schriftelijk of per e-mail beëindigen. Dit moet uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar, dus uiterlijk 1 december van dat jaar. Vermeld bij uw opzegging uw naam, adres en lidmaatschapsnummer. Ook vragen wij u om een reden van opzegging te vermelden. Klik hier voor meer informatie