Bestuur

 
Het kringbestuur bestaat uit:
Bestuurslid Portefeuille(s)
Mathi Plasmans Voorzitter, afgevaardigde LHV-ledenraad, samenwerking regionale organisaties, Tripartite overleg, bestuurlijk overleg Franciscus Vlietland, bestuurlijk overleg RdGG, overleg DSW (bestuurlijk en technisch), kwaliteitsbeleid, ICT
Pieter Kromdijk Penningmeester, huisarts - gemeente, ouderenzorg, jeugdzorg
Joyce van den Ende Algemeen lid a.i., bestuurslid wagro WSD, niet gevestigd huisartsen
Arina Klokke Algemeen lid, afgevaardigde LHV-ledenraad, bestuurlijk overleg RdGG, transmuraal (contact RdGG), Lab-overleg
Ingeborg van der Geest Algemeen lid, overleg DSW (bestuurlijk en technisch), HaROP, bestuurlijk overleg Franciscus Vlietland, transmuraal (contact Franciscus Vlietland), ouderenzorg (projectgroep)

Vergaderdata

Het bestuur van de huisartsenkring Westland/Schieland/Delfland vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Indien u zaken heeft, waarvan u van mening bent dat deze in een kringbestuursvergadering aan de orde gebracht dienen te worden, kunt u deze per e-mail aan ons kenbaar maken. Het e-mailadres van de kring is: west-nederland@lhv.nl.