Bestuur

 
Het kringbestuur bestaat uit:
Bestuurslid Portefeuille(s)
Mathi Plasmans Voorzitter, afgevaardigde LHV-ledenraad, samenwerking regionale organisaties, Tripartite overleg, bestuurlijk overleg Franciscus Vlietland, bestuurlijk overleg RdGG, overleg DSW (bestuurlijk en technisch), kwaliteitsbeleid, ICT
Pieter Kromdijk Penningmeester, huisarts - gemeente, ouderenzorg, jeugdzorg
Hatin Baran Secretaris, bestuurlijk overleg Franciscus Vlietland, transmuraal (contact Franciscus Vlietland), ouderenzorg (projectgroep)
Stephanie le Mahieu Algemeen lid a.i., bestuurslid wagro WSD, niet gevestigd huisartsen
Arina Klokke Algemeen lid, bestuurlijk overleg RdGG, transmuraal (contact RdGG), Lab-overleg
Ingeborg van der Geest Algemeen lid, afgevaardigde LHV-ledenraad, overleg DSW (bestuurlijk en technisch), HaROP

Vergaderdata

Het bestuur van de huisartsenkring Westland/Schieland/Delfland vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Indien u zaken heeft, waarvan u van mening bent dat deze in een kringbestuursvergadering aan de orde gebracht dienen te worden, kunt u deze per e-mail aan ons kenbaar maken. Het e-mailadres van de kring is: west-nederland@lhv.nl.