Lean coach

 

Heeft u de kennismakingsworkshop ‘Lean werken’ gevolgd? En wilt u dit graag met uw team concreet maken in de praktijk, maar lukt het niet tot nu toe om LEAN handen en voeten te geven? Dan is deze training iets voor u of voor uw doktersassistent.

 

Leerdoel

Dagdeel 1: 5S

 • Zelfstandig 5S implementeren in de eigen praktijk
 • Ondersteunen van collega’s bij implementatie van 5S
 • Invoeren van efficiënt voorraadbeheer, rekening houdend met mogelijkheden, beperkingen, beschikbaarheid en kosten
 • Misgrijpen en zoeken naar spullen minimaliseren
 • Minimaliseren van controles en overschrijden van houdbaarheidsdata van producten.

 

Dagdeel 2: EPL, visualiseren en standaardiseren

 • Zelfstandig maken van een-punts-lessen van de protocollen
 • Protocollen overzichtelijk en universeel maken
 • Werk overdraagbaar maken voor anderen.

 

Dagdeel 3: Procesanalyse

 • Inzicht krijgen in het analyseren van een proces zodat duidelijk wordt hoe het proces in werkelijkheid verloopt
 • Mogelijkheden leren zien om een bestaand proces zo aan te passen dat verspillingen worden geëlimineerd
 • Mogelijkheden leren zien om een proces zo te veranderen dat de verschillende stappen zoveel als mogelijk waarde-toevoegend zijn in het proces.
Inhoud

In drie dagdelen leiden we u of uw doktersassistent op tot ‘LEAN coach’ voor de eigen huisartsenpraktijk. Tijdens de opleiding leert u praktische basisvaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk. We gaan van start met het fundament van LEAN werken: 5S. En u leert om een-punts-lessen te maken. We gaan daarbij uit van het principe ZIEN – LEREN – DOEN! De  (huiswerk)opdrachten worden uitgevoerd in en met de eigen praktijksituatie. Zo ziet u direct resultaat op de werkvloer.

 "Cursus voldeed zeker aan verwachting, alle informatie was nuttig en bruikbaar"  

Praktische informatie

DoelgroepDoktersassistente
Hid(ha)
Kwaliteitsmedewerker
Praktijkhouder
Praktijkmanager
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Accreditatie9 punten
KostenLeden € 495,- / Aios € 300,- / Niet-leden € 795,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480072 / 06-28760293.

Programma

Dagdeel 1: 5S en voorraadbeheer
5S staat voor werkplekmanagement: Scheiden – Schikken – Schoonmaken – Standaardiseren – Standhouden.

Het eerste dagdeel gaat u praktisch aan de slag met het maken van een start om met een plan de werkplekken in de praktijk goed in te delen met alleen de spullen die noodzakelijk zijn op die werkplek.

Dagdeel 2: EPL maken
EPL staat voor een-punts-lessen: het overzichtelijk, visueel en universeel maken van protocollen.

U gaat aan de slag op de computer om een begin te maken met een EPL voor de praktijk.

Waar moet u op letten en hoe doet u dat zodanig dat in 1 oogopslag zichtbaar wordt wat gedaan moet worden. En hoe omschrijft u dingen zodat iedereen het protocol op dezelfde manier uit kan voeren. 

Dagdeel 3: Procesanalyse
Met het maken van een procesanalyse worden alle verschillende stappen van een proces inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke stappen van waarde zijn en welke niet van waarde zijn. Tijdens het praten hierover komen verspillingen en mogelijke oplossingen aan bod voor het proces.

U gaat in dit dagdeel aan de slag om kennis te maken met het maken van een procesanalyse. U gaat zelf proberen dit te doen en krijgt tips welke zaken u moet overwegen om processen in de praktijk te kunnen gaan verbeteren. 

Wat wordt tijdens de cursus verwacht van de doktersassistent:

 • heeft de kennismakingsworkshop ‘LEAN in de huisartsenpraktijk’ met simulatiegame gevolgd.
 • is bereid 3 cursusdagdelen van 4 uur aanwezig te zijn en hiervoor enkele huiswerkopdrachten te maken.
 • wil kartrekker in de praktijk zijn.
 • toont initiatief.
 • staat midden in de praktijk en kan nieuwe ontwikkelingen op een correcte manier overdragen in de eigen praktijk.
 • enige kennis van Word.

Wat verwachten we van de begeleidende huisarts in de praktijk: 

 • heeft de kennismakingsworkshop ‘LEAN in de huisartsenpraktijk’ met simulatiegame gevolgd.
 • kartrekker in de praktijk om LEAN samen met de doktersassistent te gaan implementeren.
 • plant gedurende de cursusperiode elke 2 weken een overleg met de doktersassistent in die de cursus volgt.
 • is bereid de doktersassistent te ondersteunen bij de huiswerkopdrachten en implementatie.
Trainer(s)
Bijzonderheden

Deze nascholing is ook geaccrediteerd voor uw doktersassistente. Bij inschrijving is het van belang het KABIZ-nummer bij de hand te houden.

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.