Huisartsenzorg bij rampen en crises

 
Er is al enige jaren een convenant van de huisartsen (regio Rotterdam en Nieuwe Waterweg Noord) met de GHOR, waarin samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd over geneeskundige zorg tijdens een ramp of crisis. Er zijn afspraken in opgenomen over wederzijdse verplichtingen tijdens een ramp of crisis. Zo verplicht de GHOR zich onder meer om informatie te verstrekken aan de huisartsen, en committeren de huisartsen zich aan hun - wettelijke - taak om huisartsenzorg te waarborgen tijdens alle omstandigheden.

 

HaROP
De afspraken uit het convenant zijn verder uitgewerkt voor de huisartsen in het HaROP: het huisartsen-rampenopvangplan. Hierin staat hoe de huisartsen en huisartsenposten in een regio adequate patiëntenzorg onder alle omstandigheden borgen.

OTO
Om ervoor te zorgen dat het HaROP geen papieren exercitie blijft, is er het OTO-traject. OTO staat voor Opleiden, Trainen en Oefenen.

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram HaROP Delft en Westland830.15 KB
PDF-pictogram HaROP Schiedam641.48 KB
PDF-pictogram HaROP A389.79 KB